בצער רב אנו נפרדים היום מאהרון גוטליב  ז"ל.
אהרון היה יו"ר אירגון יוצאי רוז'ישץ
' והסביבה במשך שנים רבות
והקדיש  הרבה מזמנו לטיפוח קשרי הקהילה
ושימור זכרון יקירינו שניספו בשואה.
כולנו דואבים את לכתו  בטרם עת.

תנחומינו לחנה ולכל המשפחה האבלה.
 יהי זכרו ברוך לעד!!!

קהילת יוצאי רוז'ישץ' והסביבה

 

*******************************************************************************************************

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ארגון יוצאי רוז'ישץ' והסביבה ובני דור ההמשך. ביום י' באלול תש"ב, 1942, השמידו הנאצים את כל תושביה היהודים של רוז'ישץ', השוכנת בחבל ווהלין שבאוקראינה, ולעבר היהודי המפואר של העיירה לא נותר זכר. אתר זה הוקם במטרה להנציח את זכרם של הנספים, וכדי לשמש מקור מידע לדורות ההמשך, ובית ומרכז לפעילות הארגון. להיסטוריה של העיירה  

האזכרה השנתית בבית ווהלין

יום השנה לטבח שנעשה בבני משפחותינו בימי השואה חל ב-י' באלול. כבכל שנה, נתכנס גם השנה לאזכרה השנתית בבית ווהלין, רחוב כורזין 10, גבעתיים, ביום שלישי, 6.9.2022, בשעה 17:30.
17/08/2022

שיפוץ האנדרטה בבית העלמין בחולון

האנדרטה לזכר נרצחי רוזישץ-ווהלין והסביבה, בבית העלמין בחולון, שופצה השנה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2018, על ידי משפחת שוורצמן, כתרומה לעילוי נשמתו של צבי אורן (סוסנה) ז"ל, בן יעקב בריינדל
19/08/2018

הזמנה לעדויות חדשות

ארגון יוצאי רוז'ישץ' אסף 25 עדויות של ותיקי הארגון, ניצולי השואה. לצערנו, לא כולם יכלו לספר. אנו פונים עתה אל בני המשפחות ומאפשרים לכם לקבל מהוריכם את סיפוריהם ולשלוח אלינו כל דבר שינציח את סיפורם. הסיפורים יפורסמו באתר.

ניהול תכנים: