טופס משפחה בישראל

חברים יקרים ובני הדורות הבאים,
כחלק ממפעל ההנצחה של יוצאי רוז'ישץ' והסביבה, אנו מעוניינים לאסוף את פרטי משפחות בני רוז'ישץ' בישראל.
לפניכם טופס שבו תוכלו למלא את הפרטים המבוקשים. באמצעות הטופס תוכלו לתקן פרטים המופיעים בעדויות הכתובות, ולהוסיף פרטים חדשים.


הדפס
ניהול תכנים: