יובל לוועד רוז'ישץ'

בשלהי שנות ה-50 הוקם ועד רוז'ישץ' בישראל בראשותו של יו"ר אבנר רחמיאלי ז"ל (שקורניק), מורה במקצועו, אשר הקדיש את זמנו למען יוצאי עירו. אליו הצטרפו מספר חברים, וביניהם משה גרברסקי אשר שימש כגזבר ולימים הפך יו"ר הארגון.

לאחר שהוחלט על הקמת בית כמשכן ליוצאי רוז'ישץ' לפעילותם, יצא אבנר ז"ל לאמריקה והתרים את יוצאי רוז'ישץ' מקנדה וארה"ב בסכום כסף שהספיק לרכישת בית בגודל של כ-300 מ"ר במרכז תל אביב, ברח' לסקוב 4. הבית צויד ורוהט והותאם לצורכי הקהילה, ושימש במהלך כל השנים לאזכרות, לישיבות, פגישות רעים ולשמחות בערבי חג, ואף כבית כנסת. על קיר הבית הפנימי הונצחו שמות נרצחי העיירה. הכספים שנאספו נוצלו להלוואות ולפעילויות שונות.
 
הוועד יזם והוציא לאור ספר עב כרס על רוז'ישץ', שפרש את חיי הקהילה, תרבות, מנהגים וסיפורים אישיים של בני העיירה על חייהם בה. הספר חולק בין כל יוצאי רוז'ישץ'.

בתחילת שנות ה-80 חלה אבנר והפסיק את פעילותו. הוא נפטר בשנת 1996. משה גרברסקי התמנה כיו"ר החדש והמשיך את הפעילות במסורת הקודמת, ואף הרחיב את תחומי הפעילות.
 
בתחילת שנות ה-90 יזם משה גרברסקי ביקור ברוז'ישץ', יחד עם חברי ועד ומתנדבים, שם הקימו אנדרטה לזכר נרצחי העיירה וגידרוה. כמו כן, סידרו את בית העלמין של העיירה, שהיה עזוב ומוזנח. בית העלמין גודר, נקבעו
שערים ולוחות זיכרון ובשני האתרים הנ"ל הושמה שמירה בשכר.
 
כשחזרה לישראל, הביאה המשלחת אפר מגיא ההריגה ברוז'ישץ', שהוטמן בבית הקברות בחולון, ועליו הוקמה אנדרטה לזכר הנספים. מדי שנה ביום השואה נערכת במקום אזכרה.

עד היום יצאו לרוז'ישץ' שש משלחות של יוצאי העיירה. הטיולים נערכים בסבסוד הארגון, ובמקום נערכות תפילות ואזכרות.
 
במסגרת פעילות הוועד נערכים גם נופשונים של 4-5 ימים באתרים בארץ, אף הם מסובסדים על ידי הארגון.
 
הוועד נותן בסתר לנצרכים ומדי ערבי חג תומך במענקי כסף ומצרכים למעוטי יכולת.
 
הוועד הכריז על מתן מלגה לצאצאי בני רוז'ישץ' שילמדו ויעסקו בנושא השואה.
 
באסיפה הכללית האחרונה של הוועד נתקבלה הצעת הוועד לתרום את בית רוז'ישץ' ל"יד ושם". מאז עורך הוועד את האזכרות בבית ווהלין, בנדיבותו הרבה של יו"ר המשכן.
 
בימים אלה מלאו יובל להקמת הוועד, והיו"ר משה גרברסקי חגג את שנתו ה-90 לא מכבר. בהיותו שבע פעילות ברוכה למען קהילתו במשך 50 שנה, מתוכן 23 שנה כיושב ראש, החליט להעביר את השרביט.
 
בהסכמת הוועד נבחרה בת העיירה, רחל דונגי לבית שר (אחייניתו של היו"ר הראשון אבנר רחמיאלי ז"ל), והוחלט על הוספת 4 חברים צעירים מדור ההמשך שייבחרו באסיפה הקרובה, לשם הזרמת דם צעיר לשורות הוועד.
 
משה גרברסקי ייבחר כיו"ר כבוד לצמיתות, וימשיך ולתרום מניסיונו העשיר לתועלת הכלל.
 
בשם הוועד וכל הרוז'ישצ'אים, אנו מאחלים למשה אריכות ימים בבריאות טובה, והנאה בחייו.
 
 

 

ניהול תכנים: