לוח כבוד לידידי בית רוז'ישץ'

 

אוקסמן                          יצחק ורבקה                                מארה"ב

ברגל                              אליעזר                                       מקנדה

ברגר                              סוניה ולואי                                 מקנדה  

ברז                                זליג ולאה                                   מארה"ב

גלרשטיין                        ברנארד ודורה                             מארה"ב

ווידרה                            שיקע ופיליס                               מארה"ב

רוקטורמן                        יום טוב וציפה                              מקנדה

טפר                               אהרון ובלה                                 מארה"ב

מילר                              שלמה ואילנה                              מקנדה

פישמן                            בן                                             מארה"ב

פערלמוטער                     פנחס ובילצה                               מארה"ב, קולרדו

פרלמוטר                        אייב ודורה                                  מארה"ב

פרלמוטר                        פאול                                          מארה"ב

צוקרמן                          סניה ופיי                                    מקנדה

קרומירס                        זיסקה ונורמה                              מארה"ב

רוזן                               ברוק ורוניקה                               מארה"ב

רופא                             טוביה                                        מארה"ב

שאמס                           מירל ומנדל                                 מקנדה

ניהול תכנים: