תודות לכל מי שסייע בהקמת האתר:

לוועד ארגון יוצאי רוז'ישץ' (ווהלין) והסביבה בישראל.

 

לאהרון גוטליב, יוזם רעיון בניית האתר והמוציא לפועל של הפרויקט.

 

לפרופ' אלכסנדר דונגי, שעזר בתרגום לאנגלית.

  

לחברת "תוכן העניינים בע"מ", שעמדה מאחורי עבודת בניית האתר, איסוף החומר והבאתו אל האתר.

 

לאיה מהרי"ק, שניהלה את הפרויקט מטעם החברה.

 

לאורלי לקר כהן, העורכת הראשית של האתר.

 

לרותם גוטמן, שסייעה באיסוף העדויות, בכתיבתן ובעריכתן.

הדפס
ניהול תכנים: