בני רוז'ישץ' שעלו לפני מלחמת העולם השנייה - החלוצים

לאה גביש

אשר גלר

בלה אושמן (קיבריק)

יצחק זיסקינד

מרים וידרה

מנה שרפנקה

משה רוזנבוים

אריה מרמור

אבנר ירחמיאלי

אפרים גולדפדר

מרדכי צידקוני

שלמה גרברסקי וסוניה גרברסקי (אחים)

גולומקה

חיה שפיגל (גרשוני)

רחל פיישטר (גוטליב)

בונים מלמד

מלר גלר

אליעזר שמאלי

שמחה זויברמן

מרדכי לבד

שבתאי ונר

צילה (צירל) (כשר) בן-יהושע, באר-טוביה

כשר חייקל 

כשר מנה, כפר-ויתקין
שוורץ (חזן) חיה, הרצליה

חווה (חווקה) פונדק לבית קצן

יואל קצן (קציר)

בלה שלישמן לבית קצן

פישביין משה - עלה ב-1932.

      נולד ב- 1906

      נפטר ב-1988

שר-זילברברג רעיה (ריקל), בת מנחם ופרל זילברברג - עלתה ב-1925.

      נולדה ב-8.3.1894

      נפטרה ב-1981

גלוז חסקל, בן וולף וחיה-רוחל - עלה לארץ ב-1930

      נולד ב-1907

      נפטר ב-א' ניסן תשל"ח, 8.4.1978

בינדר אהרון, בן ברל (השוחט) - עלה ב-1935.

      נולד ברוז'ישץ' ב-1913

      נפטר ב-1982

מלמד (בינדר) זהבה, בת ברל בינדר (השוחט) - עלתה לארץ ב-1930.

      נולדה ב-1907

      נפטרה ב-1985 

 

הדפס
ניהול תכנים: